MİSYON

Sürdürülebilir yaşam kalitesi bilincini yükseltmek amacı ile sosyal, çevresel ve toplumsal ortam ve şartların oluşmasına yönelik katma değer sağlamak.